อิตาเลียนบริการส่งอาหาร

Big Mama Pizzeria Italian Food Restaurant

เปิด

ยืนยันคำสั่งซื้อของคุณตามเวลาจริง

จองโต๊ะอาหาร
ดูรายการ & สั่งอาหาร
Google Maps
Map Satellite

อิตาเลียนบริการส่งอาหาร


Ordering in today? Here’s your best option: อิตาเลียนบริการส่งอาหาร by Big Mama Pizzeria Italian Food Restaurant.

Get served like a king and forget about doing the dishes.

Simply select "Delivery" at the checkout screen and we hope you'll appreciate our food delivery service.

ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า

Zone 1, จำนวนต่ำสุด - ฿800, ค่าธรรมเนียม - ฿0
Zone 2, จำนวนต่ำสุด - ฿800, ค่าธรรมเนียม - ฿30

Order online with delivery


We're located in Bangkok and are delighted to take your online order.

Take your time to browse our interactive online menu and place the order when ready. It takes us about a minute to confirm your order and give you an estimated ready time.